Contact Us

Follow Us

Úvěr nebo leasing? Slátkový prodej nebo úvěr?

Leasing nebo úvěr?  Finanční nebo operativní? Úvěr nebo splátkový prodej? Otázka, která dokáže potrápit většinu klientů, jenž uvažuje nad optimální formou financování.  Základní přehled podle typu žadatele.

Fyzické osoby neplátci DPH – obecně lze říct, že pro neplátce DPH je výhodnější úvěr, jelikož není zatížen DPH, ale bude také záležet na úrokových sazbách i na samotném předmětu financování.

Dotační projekty – se musí financovat produkty s důrazem na vlastnictví předmětu financování. Což umožňuje úvěr a splátkový prodej. Podle právní formy, vizí žadatele, předmětu financování je podstatné vybrat optimální produkt.

Příspěvkové organizace, města atd.  –  výběr optimálního financování je nejsložitější, jelikož segmenty financování jsou značně rozmanité. Z naší zkušenosti mohu potvrdit určitou míru strnulosti s využíváním moderních forem financování, jelikož slepě financují pouze úvěrem i když z ekonomického hlediska lze zvolit mnohem výhodnější formy financování.

Firmy plátci DPH – vhodný je každý z produktů, ale s přihlédnutím na daňové, ekonomické aspekty. Úvěr je vhodný z důvodu jednorázového odpočtu DPH, ale existuje splátkový prodej, kdy lze DPH odečíst i s úroků, ale nelze použít na všechny předměty. Finanční a operativní leasing je pro firmy většinou výhodnější a to v případě, kdy plánují rozvoj a potřebují úvěrový rámec používat k jiným účelům, než například financování vozového parku. Jedná se o mimobilanční formy financování.

V případě, že nemáte jasno ohledně výběru vhodného financování a případně partnera jsme vám schopni nabídnou bezplatné poradenské služby.

Milan Vaněk