Před nákupem komunální techniky by se měl každý schopný manager zamyslet nad tím, k  jakému účelu bude vůz pořizovat, jak dlouho ho bude používat a co je prioritou firmy v oblasti úvěrového i administrativního zatížení. Máme 4 základní druhy financování, a to nákup v hotovosti, úvěr, leasing a operativní leasing.

Nákup v hotovosti  z hlediska výhodnosti vypadá jako ta nejlevnější forma financování, a proto i v dnešní době volí určitá část vedoucích pracovníků tuto formu k nákupům techniky. Otázka zní: Stojí za to používat zastaralou techniku a nebo pořídit novou či novější? Zkuste promítnout ceny oprav zastaralé techniky, zvýšené spotřeby, ekologické zátěže, nižší produktivity i spolehlivosti, oproti navýšení způsobené úrokovou sazbou. Nemluvě o daňových výhodách, protože než firma našetří potřebné finance, uplyne nějaký ten rok a vy peníze neefektivní zdaníte (daň versus úrok cca 7% dle komodity). Je to otázkou úhlu pohledu a také schopnosti managementu peníze investovat do rozvoje firmy, než-li je pouze utápět v majetku se snižující hodnotou.

U finančního leasingu se prodlužuje minimální délka odpisů i leasingu ze 3 na 5 let, což pro určitou část firem bude klíčový faktor pro výběr financování formou operativního leasingu se základními službami, ale ne ve všech případech je toto řešení ideální – například finanční leasing lze nastavit tak, že klient bude splácet leasing pouze 3 roky a pak může platit pouze symbolickou částku. Doporučuji v těchto případech udělat audit výhodnosti obou variant financování, porovnat rozdíly a přihlédnout také k účetním výhodám. U finančního leasingu pro organizaci s více vozy doporučuji kvalitní pojištění mimo splátky, lze dosáhnout značné úspory v průběhu používání techniky.

Operativní leasing byl již oblíben před reformou, ale v roce 2008 zvýší atraktivitu pro firemní i komunální  klientelu. Operativní leasing bych rozdělil na klasický (pojistky, daně atd.) a full service (servis, pneu atd.). Rozhodnutí, jaký vybrat, je také otázkou rozboru, porovnání obou variant s pohledem do budoucna, co bude pro firmu přínosem. U operativního leasingu se většinou vyplatí „koupit“ vůz přímo od specialisty, který se zaměřuje na danou komoditu a má speciálně upravený operativní leasing na danou techniku. Tím lze v dobře nastaveném leasingu  ušetřit i na dalších službách. U operativního leasingu je nesmírnou výhodou, že je splátka brána jako běžný náklad za službu, DPH z každé splátky do účetnictví. Firma není úvěrována, což pozitivně ovlivní likviditu, sníží měsíční splátky i administrativní zátěž.

Úvěrové financování je vhodné při dotacích, kde musí být předmět dotace majetkem žadatele.

Na závěr bych rád upozornil na rozdíly v oblasti leasingu, úvěru a doporučil bych před nákupem techniky vybrat optimální formu financování i společnost, která leasing zajistí. Správně nastaveným leasingem i úvěrem lze dosáhnout nemalé úspory.

Společnost specializovaná na komunální financování – MYLAND s. r. o.

Budete-li nakupovat cokoliv na leasing či úvěr, využijte našeho bezplatného poradenství a ušetříte čas i peníze – vše zajistíme za Vás!