Contact Us

Follow Us

Financování dotačních projektů

Žádáte o peníze z EU a potřebujete zajistit zdroje na spolufinancování projektů? Rozšířili jsme služby o získávání dotaci z operačního programu životní prostředí oblast 4.1 nakládání s odpady a věnuje se mu web www.dotace-opzp.cz. Jsme Vám schopni pomoct při zajištění zdrojů na spolufinancování projektů na veškeré technologie a stroje.

Milan Vaněk