Contact Us

Follow Us

Leasing bez registru

Leasing bez registru je velmi žádaný produkt ze strany klientů, kteří mají záznam v některém z bankovních či nebankovních registrů a chtějí si pořídit auto či stroj na leasing nebo úvěr.

Jelikož jsme oborově zaměřený poradenský projekt, musíme upozornit naše klienty na úskalí těchto produktů, které poskytují některé nebankovní soukromé společnosti. Obecně lze říct, že  leasingové společnosti registrované v asociaci leasingových společností zajímá schopnost klienta dostát svým závazkům.  Oproti tomu mnohé ze společností nabízející leasing či úvěr bez potřeby prověření registrů, může pouze zajímat profit z majetku klienta.

Nabídku těchto produktů často  doprovázejí  následující základní parametry:

1)    vysoká úroková sazba
2)    vysoké poplatky za přípravu a zpracování dat, aniž by financování  bylo poskytnuto.
3)    zájem společnosti o informace k majetkovým poměrům  klienta, jako fyz.osoby
4)    nesrozumitelné interpretace smlouvy a ve většině případů i přehnané sankce za nedodržení podmínek.
5)    směnečné ručení nebo garance další osobou

V případě, že se rozhodnete i přes tato „úskalí“ využít těchto produktů, řádně si prostudujte smluvní dokumenty v klidu domova a ne pod tlakem obchodního zástupce a reálně uvažujte nad dopady těchto rizik. Smlouva je dokument, podle kterého je potřeba se řídit!

Milan Vaněk