Contact Us

Follow Us

Vývoj leasingu, úvěru a splátkového prodeje za 1. pololetí 2009

Vývoj leasingu movitých věcí v 1. pololetí 2009
(došlo k dalšímu mírnému prohloubení meziročního propadu z 1. čtvrtletí)

V 1. pololetí  2009 se projevily důsledky pokračujícího propadu ekonomiky a snížení odpovídajících investičních aktivit.
Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. pololetí 2009 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 22,8 mld. Kč. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí se dlouhodobě pohybuje kolem
97 %, lze dovodit, že v ČR byly v 1. pololetí 2009 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za cca 23,5 mld. Kč. Proti 1. pololetí 2008 došlo u největších patnácti společností k meziročnímu  snížení o 54,2 %.  Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2009 se tak dále prohloubil letošní pokles našeho leasingu movitých věcí.
Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v 1. pololetí 2009 členskými společnostmi ČLFA do leasingu movitých věcí dosáhla 20,21mld. Kč.
Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v 1. pololetí 2009 26,04 % (dle PC bez DPH). Je zřejmé, že se zvyšuje zájem o operativní leasing (jeho podíl na celkovém leasingu v r. 2008 činil 19,7 %).
I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím letům se však v 1. pololetí 2009 zvýšil podíl leasingu osobních aut (z 23,7 % v 1. pololetí 2008 a z
23 % za celý r. 2008 na 23,8 %), podíl leasingu lehkých užitkových aut se snížil (z 19 % v 1. pololetí 2008 a z 17 % za celý r. 2008 na 12,9 %) a nákladních automobilů (z 24 % v 1. pololetí 2008 na
20 %). Podíl ojetých osobních aut na jejich celkovém leasingu dosáhl v 1. pololetí 2009  10,5 %, což představuje meziroční snížení (z 13,7 % v l. pololetí 2008 a 14,7 % za celý r. 2008). Postupně roste podíl leasingu strojů a zařízení – dosáhl 34,9 % (proti 24,8 % v l. pololetí 2008 i za celý r. 2008).
Podobně jako v předchozích letech směřovala polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a přes dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví.
Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1. pololetí 2009  27.721 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků – z toho 18.565 smluv o finančním leasingu a 9.156 smluv o operativním leasingu. Kromě toho bylo nově poskytnuto 440 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA. Průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem se zvýšila na 822.130 Kč (proti 762.983 Kč v 1. pololetí 2008 a 792.591Kč v r. 2008).
Koncem 1. pololetí 2009 probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků na základě aktivních 423.482 leasingových smluv uzavřených se členy ČLFA (z toho činil počet aktivních smluv o finančním leasingu 364.703 a počet aktivních smluv o operativním leasingu 58.779). Ve správě vozových parků bylo na konci 1. pololetí 2009  1.965 vozidel.
Účetní hodnota všech strojů, zařízení a dopravních prostředků v leasingovém užívání přesáhla na konci 1. pololetí 2009 hranici 161 mld. Kč. Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí přesáhly na konci června 2009 v souhrnu hranici 143 mld. Kč.

Vývoj nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů v 1. pololetí 2009
(pokračoval pokles objemu i počtu poskytnutých úvěrů)

V 1. pololetí 2009 došlo ke snížení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V tomto období je poskytovalo 25 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům).
Celkem členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2009 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 20,5 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 22 %.
Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly v 1. pololetí 2009 poskytovány ve formě osobních půjček (5,55 mld. Kč – 27,1 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (8,91 mld. Kč – 43,4 %) a financování v místě prodeje (6,05 mld. Kč – 29,5 %). Proti 1. pololetí 2008 výrazně vzrost podíl revolvingových úvěrů (z 33,2 % na 43,4 %).
V 1. pololetí 2009 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 541.728 smluv o spotřebitelských úvěrech (164.396 osobních půjček, 149.033 revolvingových úvěrů a 228.299 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje). Bylo tak uzavřeno o 208.559 méně spotřebitelských úvěrů než ve stejném období r. 2008.
Na konci června 2009 spravovaly členské společnosti ČLFA pohledávky z 2.456.025 běžících smluv o spotřebitelských úvěrech celkem za 73,49 mld. Kč.

Vývoj podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele v 1. pololetí 2009
(pokračující konjunktura se sníženým tempem růstu)

V 1. pololetí 2009 poskytlo 27 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 11,23 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2008 tak došlo k meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 11,4 %  v případě vedoucích patnácti společností. Podnikatelům poskytly členské společnosti ČLFA celkem 28.439 úvěrů a splátkových prodejů (ve stejném období r. 2008 šlo o 23.605 úvěrů a splátkových prodejů).
Pohledávky z podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele uzavřených členskými společnostmi ČLFA činily na konci června 2009 34,8 mld. Kč.

Milan Vaněk